dijous, 7 de gener del 2010

Pregària per contrarestar l'autocomplaença...

Déu nostre, Pare-Mare,
ben sovint ens adrecem a tu

amb la pregària més còmoda.

Volem tranquil·litat,

viure serens i sense maldecaps,

i prou que procurem fer veure

que escoltem les paraules de Jesús,

i que les estimem...

però que lluny queden, ben sovint, del nostre cor.


Déu nostre, Pare-Mare,

tantes vegades et clamem: “Senyor, Senyor!”

sense fer la teva voluntat.

Queda bé ser cristià i meditar en silenci,

dir-nos que som rics per dins,

i sentir-nos plens del teu Esperit...

però que lluny estem de ser perseguits per causa teva.


Déu nostre, Pare-Mare,

quantes vegades diem que ens interessa pensar-te

i explicar-te en divagacions.

Volem tenir-te ben clar

abans de jugar-nos-hi res...

però mai t’entenem bé, Déu nostre,

perquè ens hem oblidat de practicar-te.


Déu nostre, Pare-Mare, sacseja’ns una mica!


Ajuda’ns a vetllar per la justícia

i empeny les nostres comunitats a alçar la veu.

Ajuda’ns a estimar els pobres

i aboca’ns a compartir-ho tot.

Ajuda’ns a seguir Jesús

i ensenya’ns a portar la creu.


Amén.